Zile Belediyesi tarafından Uyuşturucu ile mücadele eğitimi yapıldı.
 

 

   Bağımlılık başlığı altında uyuşturucu ile mücadele konulu eğitimimiz iki aşamada olmaktadır. İlk aşaması olan eğitimimiz, İlçemizde bulunan bütün kurum amirleri, personelleri ve Zile Belediyesi personellerine verildi. Eğitimimizin ikinci aşaması ise ilçemizdeki bütün öğrenim gören öğrencilerimize yönelik olacaktır şeklinde konuşan Lütfi VİDİNEL ;
   ‘’Türkiye’de ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları artmakta, maddeye başlama yaşları gittikçe düşmektedir. Diğer bağımlılıklar gibi teknoloji ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açmaktadır. Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak iyi bir koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla mümkün olur’’ şeklinde konuştu.
   Belediyemiz tarafından bu ve buna benzer eğitimlerimizin her zaman olacağını belirten Lütfi VİDİNEL eğitime verdiği desteği bir kere daha yinelemiş oldu.