3+1 Başvurusu

3+1 Başvuru İşlemleri Hakkında Bilgi İçermektedir.

3+1 KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
• T.C. vatandaşı olması, • TOKAT il nüfusuna kayıtlı veya ZİLE ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması,
• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (1999 Yılana kadar ev almış olanlarda katılabilmektedir)
• Kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki(18 yaşından küçük) çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1 -Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2- Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,
3-Taahhütname ( belediyeden verilen )
4- Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi Bankada imzalanan . (Ek-4)