BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU HAKKINDA GENEL BİLGİLER


Başbakanlık Kamu Hizmet Standartları Afişi (Duyuru)
Baskı Özellikleri
Afiş Ebatı : 50x70 cm (0.5 cm taşma payı)

Bilgi Edinme Bürosu Hakkında
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Zile Belediyesi bünyesinde
aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Bürosu kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular ( 356) numaralı fakslara, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak zilebelediyesi@zile.bel.tr posta adresine yapılabilecektir.

Kanun ve Yönetmelikler
Bilgi Edinme Başvurusu Formları Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gerçek Kişiler
Gercek Kişi Başvurusu Formu

Tüzel Kişiler
Tüzel Kişi Başvurusu Formu

Bilgi Edinme Raporları
Zile Belediyesi Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2007 Yılı Raporu
Zile Belediyesi Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2006 Yılı Raporu
ZileBelediyesi Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2005 Yılı Raporu
ZileBelediyesi Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili 2004 Yılı Raporu