ZİLE’YE 19 MİLYON TL YATIRIM
 

 

   Zile Belediyesi ilçenin atık sularını arıtmak için ilçeye 3 km uzaklıktaki Orta çay yakınlarında 20 bin m2 alan üzerinde 2017 yılı içerisinde tamamlanacak olan Atık su arıtma tesisi inşaatının yüzde 70’ni tamamladı.
   Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ‘’İlçemizde 35.000 kişilik nüfusun atık suları hâlihazırda kanalizasyon sistemi ile toplanarak Yeşilırmağa bağlı iki dereye deşarj edilmektedir. Atık sularımızın doğal kaynaklara deşarjı ile yaşadığımız çevre sorunları, artan ilçe merkez nüfusumuz le her geçen gün büyümekte ve tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Bu olumsuz duruma önlem almak için yerleşim yerlerimizden kaynaklanan atık sularımızın ‘’Zile Atık su Arıtma Tesisi’’mizde arıtıldıktan sonra alıcı ortamlara deşarjını sağlamamız gerekmektedir. Belediyemiz bu gereklilik doğrultusunda kentsel atık sularımızın arıtılmasını sağlamak için Atık su Arıtma Tesisi yapmaktadır.
   Zile Atık su Arıtma Tesisimiz fiziksel ve biyolojik arıtma ünitelerinden oluşmaktadır ve iki kademede projelendirilmiştir. İlk kademede azot giderimi, ikinci kademede ise azot ve fosfor giderimi yapılacaktır. Atık suların arıtılması daha temiz su kaynağı ile beslenen toprak, daha temiz ürünler ve daha sağlıklı nesiller anlamına gelmektedir şeklinde konuşan Lütfi Vidinel ‘’Yapılmakta olan bu tesis Zile’nin 50 yıllık ihtiyacını giderecek şekilde inşa edilecektir’’ dedi.
   Atık Arıtma Tesisinde bulunan Çevre mühendisi Büşra Seçkin ise Atık su arıtma tesisi inşaatıyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında; 20 bin m2 alan üzerinde tesisin inşaatının yüzde 70’ni tamamladı. İnşaatta 12 bin ton demir, 15 bin m3 beton kullanılacak. Bu alana giriş pompa istasyonu, kum ve yağ tutucu, fosfor giderici için bio fosfor tankı, son çökertme havuzu, çamur susuzlaştırma, kaba ızgara ve ince ızgara üniteleri bulunacağını belirtti. Ayrıca inşaat bitirildiğinde tesiste arıtılacak atık suyun arıtma aşamalarından geçtikten sonra, oluşacak olan atık suyun alıcı ortam olan Orta çay deresine deşarj edilerek su kirliliğinin önüne geçileceğini, doğal kaynakların korunacağını ve çevre kirliliğinin önleneceğini söyledi. Aynı zamanda oluşacak olan çamur arıtılarak gübre şeklinde kullanılıp, katı atık tesisinde de enerji elde edileceğini söyledi.